Historie obcí Předměřice Kochánek

Obec Předměřice nad Jizerou leží ve Středočeském kraji, v okrese Mladá Boleslav, přibližně 30 kilometrů severovýchodním směrem od Prahy. Rozkládá se na levém břehu řeky Jizery, nedaleko spojnice měst Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Benátky nad Jizerou-Mladá Boleslav. Skládá se ze dvou částí Předměřic nad Jizerou a Kačova. V obci najdeme zdravotní středisko, knihovnu, kadeřnictví, poštu i několik obchodů. Nejvýznamnější kulturní památkou v obci je areál kostel sv. Jakuba Většího. V současné době zde žije přibližně 720 obyvatel na území o katastrální výměře 9,15 km²


 

V písemných pramenech se první zmínka o Předměřicích nad Jizerou objevuje v roce 1352 a obec  spolu se Sojovicemi patří k nejstarším v dolním Pojizeří. V přemyslovské době byly situovány do oblasti strategické komunikační osy vedoucí z Vestce do Opočna, dále do Otradovic, Skorkova a Předměřic. V době vrcholného středověku patřila část vsi k brandýskému panství a ta druhá tvořila samostatný zemanský statek. Ten patřil v roce 1353 Pavlíkovi a Janu řečenému Hole z Předměřic. Mimo nich měla díl podacího práva Magdalena, vdova po Petru z Předměřic a Petr z Předměřic. Další díly podacího práva patřily Štěpánovi ze Všetat z Joštovi z Tuřic. Na počátku 15. století je mezi majiteli jmenován Mikuláš Kojata. Během husitských válek to byl Mikuláš Luža z Předměřic a Jakubec z Předměřic. Zdejší zemané si zboží udrželi až do roku 1485. Zemanská část byla připojena k Novému Stránovu. Od roku 1547 se ves stala nedílnou součástí brandýského panství a osamostatnila se až v roce 1850. Z archivních materiálů vyplývá, že zdejší majitelé sídlili na středověké tvrzi, jejíž umístění však není v současné době známé

Kochánky

 

Obec leží v těsném sousedství města Benátky nad Jizeroumladoboleslavském okrese a tím i ve Středočeském kraji. V obci nalezlo svůj domov více než 400 obyvatel a celková katastrální výměra přesahuje 850 ha.

 

Historie obce je nejvíce spjata se starobylým kmenem Pšovanů, kdy dle starobylých kronik a legend si snad, v těchto místech divokou, řekou Jizerou nechal postavit pevné sídlo kníže Kochan (odtud lze odvozovat i název obce). Další pravděpodobnou zmínkou je darování obce staroboleslavské kapitule knížetem Břetislavem I. Jistotou však zůstává, že v 1. pol. 14. století si na místě původního hrádku nechal postavit poplužní dvůr rod Michaloviců, který současně vlastnil i panství brandýské. Již od raných dob existence původního hrádku však postupně vznikala i malá zemědělská osada, která přes všechna následující století dala základ současné obce.

 

Z již zmíněných okolností je zřejmé, že v obci vždy převažovala a do současné doby i převažuje zemědělská výroba. Za ostatními pracovními příležitostmi musí obyvatelé této malebné obce dojíždět do okolních měst. Z případných památek se toho příliš v obci nedochovalo, ale jistě za zmínku i pozastavení se stojí kaplička na návsi a nedaleká přírodní památka Slepeč.

 

Historie organizace

Organizace založena 20.července 1921

Zakládající členové:

p. Adolf Pecina

p. Josef Syrový

p. Strnad Václav narozen 2.2.1894 - 1972

Zachovala se pokladní kniha vedená od roku 1931
Rybářský spolek obhospodařoval pouze tok řeky Jizery
Historicky jsme většinou patřili pod Brandýské panství.
V roce 1965 vybudována požární nádrž u jezu v Kačově,
kterou spolek začal využívat ke sportovnímu rybolovu.
V roce 1967 postavena rybářská chata v Kačově.
V roce 1967 vznik Sojovického rybníka (na místě vytěžené pískovny).
V roce 1968 první závody (v lovu štik) Sojovice.
V roce 1970 první oficiální závody v Sojovicích (150 účastníků).
1971 dokončena výstavba chaty u Sojovického rybníka.

  Všechny tyto stavby vznikly díky nadšení a obětavosti, jak funkcionářů tak prostých rybářů, kteří na těchto akcích odpracovali zadarmo velké množství brigádnických hodin.

  V roce 1990 vzniká nová tradice organizování dětských rybářských závodů, která trvá dodnes. Dobré úlovky a hodnotné ceny jsou zárukou obliby mezi dětskou veřejností (průměrná účast 40-65 dětí).

  V naší organizaci působí též družstvo dospělých v závodní plavané (divizní soutěž), jeden rok dokonce ve 2 lize.
  Zejména pak družstvo kadetů, které ve složení Martin Kadlas, Jakub Roudnický získali titul mistrů republiky a navíc si Martin Kadlas
vybojoval účast na mistrovství světa kadetů v Portugalsku 2006.

  V roce 2013 se nám konečně podařilo, s využitím financí z evropského fondu, uskutečnit dávný sen o prohloubení Sojovického rybníka. Akce za téměř 4 mil. Kč byla úspěšně dokončena.


Kontakt

Jednatel Milan Krmenčík

Předměřice nad Jizerou 132
Předměřice nad Jizerou
29474


+420603260411

Motto:Chceš-li býti šťasten 1 den - opij se

       Chceš-li býti šťasten 3 dny - ožeň se

          Chceš-li býti šťasten celý život - staň se rybářem